e-DAMAGE v2.0 - Sistem Aduan Kerosakan Peralatan ICT

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELAPOR

NAMA (cth : MOHD HASAN BIN HUSIN)
NO. KP (cth : 810201035852)
JAWATAN (cth : PEMBANTU TADBIR)
GRED (cth : N17)
JABATAN/UNIT
EMAIL (cth : ali@pjk.edu.my)
NO. TELEFON (cth : 0137845673)

 

BAHAGIAN B : MAKLUMAT ASET

JENIS ASET
KETERANGAN ASET (cth : ACER, HP, EPSON)
LOKASI ASET (cth : JPA, JMSK, ADMIN)
NO. SIRI PENDAFTARAN (cth : KPM\PJK25\ICT\H\25)
KOS PENYELENGGARAAN TERDAHULU (JIKA ADA) (cth : RM300)
PENGGUNA TERAKHIR
TARIKH KEROSAKAN (cth : 20/1/2014)
JENIS KEROSAKAN
DAN LAIN-LAIN

 

BAHAGIAN C : PENGESAHAN PELAPOR

Sila klik butang "Hantar" untuk menghantar aduan kerosakan.

 

© Unit Teknologi Maklumat, Politeknik Jeli 2014.